Stort eindbakken

Datum

Een van de eind bakken is gestort. Hierin kun je mooi de verzwaarde spanblokken zien (2e fase te storten). Ook in deze bak zijn de verdiepte delen om de vijzels van de voorspanwapening te plaatsen goed zichtbaar hier. Vanaf komende week zijn er ook veel activiteiten in de reeds gekoppelde bakken gepland. Dus wordt vervolgd.

Meer
berichten