over ons

In februari zijn we gestart met het project vanuit de aanneemcombinatie FOR Building. FOR Building VOF is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Valleibouw en Bouwbedrijf Osnabrugge. Dit unieke project is het toonbeeld van state-of-the-art duurzaamheidsmaatregelen.

Kantoor op het water / / een unieke drijvende werkplek

bewuste  bouwers

In Rotterdam zijn we gestart met de bouw van het FOR, Floating Office Rotterdam. Dit wordt een uniek drijvend kantoor dat komt te liggen in de Rijnhaven van Rotterdam. Dit extreem duurzame gebouw wordt het kantoor voor onder andere het VN klimaatcentrum.

Het Global Centre on Adaptation (GCA) is een initiatief van verschillende landen en de Wereldbank, en wordt voorgezeten door voormalig VN-voorzitter Ban Ki-moon, Bill Gates en Kristalina Georgieva (algemeen directeur van het IMF). Het GCA ontwikkelt en deelt kennis over het veranderende klimaat in de wereld en de wijze hoe daarop ingespeeld kan worden.

het project

type - kantoor

Het FOR wordt na realisatie aan verschillende organisaties en bedrijven verhuurd. Het mondiale VN klimaat centrum (GCA) zal zich voor een periode van 5 tot 10 jaar huisvesten in het gebouw. Op de begane grond van het gebouw zal een publiek toegankelijk restaurant met een groot buitenterras en een drijvend zwembad te vinden zijn.

duurzaam bouwen

Het geheel is in detail op alle onderdelen in de basis als uniek ontworpen door Power House Company - zoals niet anders te verwachten van dit toonaangevende bureau. Het FOR is een duurzaam en circulair gebouw wat past bij de missie om klimaatbestendigheid te vergroten.

Afmetingen - 3607 M² verhuurbaar vloeroppervlak

Het drijvende lichaam onder het gebouw bestaat uit 15 betonnen bakken van 6 x 24 m², en 3.5 m hoog, die met voorspanning aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat een drijvend geheel met een oppervlak van 24 x 90 m². Hierop wordt in CLT (Cross Laminated Timber) een compleet vurenhouten casco opgebouwd van 3 lagen - begane grond, 1e en 2e verdieping. Dit casco bestaat uit gelamineerde vurenhouten staanders en liggers in een stramienmaat verdeling van 6 x 6 m² en kruislings verlijmde 200mm dikke verdiepingsvloeren en dak. Dit inclusief de balkons aan beide langs gevels ter plaatse van de 1e en de 2e verdieping. De gevels zullen grotendeels worden gevuld met structurele beglazing en deels met Platowood gevelbeschieting op HSB elementen.

Locatie - Rotterdam Rijnhaven

Het gebouw zal haar definitieve ligplaats krijgen in de Rijnhaven van Rotterdam. Daar zal in de komende nabije toekomst nog veel meer aan drijvende ontwikkelingen plaats gaan vinden. Gemeente Rotterdam zal er ook een drijvende boulevard gaan realiseren. Aan deze boulevard wordt ook het FOR verbonden d.m.v. een brug. Het complete drijvende gebouw zal uiteindelijk aan twee meerpalen komen te liggen met een diameter van 175cm. Dit aangezien we in de Rijnhaven te maken hebben met de getijden van eb en vloed, waarbij het gebouw dus met deze getijden mee zal bewegen t.o.v. NAP aan deze meerpalen.

BREEAM -  duurzaam bouwen

BREEAM - excellent

De BREEAM Excellent certificering betekent dat FOR Building voldoet aan de strengste eisen en maatregelen voor duurzame nieuwbouw. Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten.

ISO 14001 Managementsysteem

Wij borgen al onze werkzaamheden en activiteiten rondom duurzaam bouwen in een 14001 managementsysteem. Door middel van dit milieumanagementsysteem werken wij structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties.

bewust bouwen

Onderdeel van de BREEAM certificering is ook het Bewust Bouwen certificaat. Dit betekent dat wij voldoen aan een strenge gedragscode en bij de bouw op alle fronten letten op duurzaamheid, energiebesparing en het milieu. Ook de omgeving rondom de bouwplaats is prioriteit. Belangrijk is hierbij dat we iedereen continu en uitvoerig op de hoogte houden en eenvoudig en snel te bereiken zijn voor de omgeving, of het nu gaat om opmerkingen, tips, klachten of complimenten.

milieu en energie

Wij staan garant voor verantwoord bouwplaatsbeheer in termen van milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en beperking van vervuiling. Belangrijk om te weten is dat wij groene bouwstroom gebruiken, al het afval in maar liefst 10 afvalstromen gescheiden afvoeren en minimaal 85% gecertificeerd recyclen en zoveel mogelijk upgraden i.p.v. down en daardoor bijna alle afval weer een herbestemming geven. De gehele installatie wordt duurzaam en gasloos gerealiseerd en energie neutraal uitgevoerd. Verwarming zal grotendeels worden gerealiseerd door betonkernactivering welke aangebracht wordt in het drijvende lichaam.

materiaal

Het gebouw wordt grotendeels gebouwd van hout en is volledig demontabel en daardoor circulair. Het gebruik van hout als hoofdconstructiemateriaal vermindert de CO²-footprint van het gebouw aanzienlijk. Al het hout wat wordt toegepast is FSC gecertificeerd. Daarnaast wordt het kantoor volledig zelfvoorzienend en energie neutraal met behulp van circa 800 m² aan zonnepanelen en door gebruik van het water uit de Rijnhaven voor de koeling. Het complete dakvlak aan de zuidzijde zal dicht worden gelegd met zonnepanelen, en aan de noordzijde wordt het hele dak voorzien van Mos Sedum begroeiing.

Een project van
Valleibouw
Osnabrugge_logo

FOR Building VOF

Valleibouw heeft in het verleden diverse projecten gedaan voor de architect en eigenaar van POWER HOUSE COMPANY, Nanne de Ru. Het was Hanno van Veldhuizen - eigenaar van Valleibouw - die werd benaderd door Nanne de Ru met de vraag om het Floating Office Rotterdam te gaan bouwen. Vanwege de omvang, complexiteit en bouwsnelheid werd de samenwerking in een bouwcombinatie voorgesteld aan Marco van den Essenburg - eigenaar van Bouwbedrijf Osnabrugge. Na de verschillende afwegingen in kaart te hebben gebracht, is daaruit FOR BUILDING VOF ontstaan. Deze bouwcombinatie is de hoofdaannemer voor de gehele realisatie van Floating Office Rotterdam en wordt door Hanno en Marco samen geleid. Het FOR wordt gebouwd in opdracht van Stichting Beheerder FOR, die eigenaar wordt van het gebouw.

in samenwerking met
Powerhouse
REDCompany

Ontwikkelaar - RED Company
Architect - Powerhouse Company
Projectmanagement - DVP
Constructeur drijflichaam - Bartels & Vedder
Constructeur houtconstructie - Solid Timber
Adviseur installaties, brandveiligheid en bouwfysica - DWA